Stadslijst 2.0

Een groot hart voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Persbericht Politicasters2200 van 26-9-23: Fusie project Neteland

Stadslijst bekent kleur

“Een fusie is de enige manier vooruit”

In Het Laatste Nieuws werd onlangs een poll gelanceerd met de vraag – droog aan de haak – of de burgers ja dan nee akkoord zouden gaan met een fusie tussen de Netelandgemeenten Herentals, Olen, Herenthout, Vorselaar en Grobbendonk. Op de foto bij die bevraging stonden twee fervente tegenstanders van de fusie. En dat zet “met de Brexit-affaire in gedachte”, kwaad bloed bij de Stadslijst.

Hans Horemans en Hans Vets: “De burger wordt niet correct geïnformeerd, hij wordt belogen en bedrogen. Nochtans ligt er een uitgebreid rapport, maar de burger weet van niets. Informeren is een basistaak van goed bestuur. Zou het kunnen dat men het project probeert te kelderen omdat er 74 raadsleden zouden worden bespaard bij een fusie en er vrees is voor ‘de postjes’? Feit is dat enkele weken geleden in Herentals de commissie hierover werd gekaapt door Pascal Van Nueten (N-VA). Nog vóór die commissie communiceerde hij zijn onvrede over een mogelijke fusie in de krant en op de social media. Daardoor ontstond er onenigheid in de Herentalse coalitie. Nu, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, ook als je in de meerderheid zit. Maar wij begrijpen dat er een afspraak was om eerst binnen de meerderheid te overleggen en te debatteren en pas dan te communiceren. Pascal heeft zich daar niet aan gehouden, hij is solo slim gegaan en heeft geprobeerd de gemeenteraad te kapen. Dat vinden wij NIET OK. Maar het is wel typisch. Er zijn spanningen binnen de meerderheid, tussen de burgemeester en een aantal schepenen. En dan is er nog de ambitie voor de sjerp van Pascal Van Nueten.”

Kicking the can

Volgens de Stadslijsters willen Pascal Van Nueten (schepen in Herentals) en Marianne Verhaert (burgemeester van Grobbendonk) nu ook de mening van het volk kapen door in te spelen op de emoties en de burger.

Hans Horemans en Hans Vets: “We zijn er ons van bewust dat er niet veel mensen voor een fusie staan te springen. Wij zijn een politieke beweging, op onszelf aangewezen, en moeten ook afwachten wat het allemaal gaat brengen. Maar wij willen het beste voor Herentals en houden zeker rekening met de mening van onze inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat als de studie duidelijk wordt uitgelegd aan de burger en de noodzaak en de voordelen duidelijk worden toegelicht, er wel eens een meerderheid positief zou kunnen tegenover staan. Wij willen daar zelfs aan bijdragen. Het is zeker zo dat de andere grote partijen die iets te verliezen hebben in de aankomende verkiezingen geen publiek standpunt durven in te nemen op dit moment. Zij kiezen eerder voor ‘kicking the can’ en doen niets. Wij vinden dat zwak. Sterke leiders durven standpunten in te nemen en te verdedigen bij de burgers. Sterke partijen stoppen het in hun programma.”

Laksheid van het bestuur

Vlaanderen wil, naar analogie met bv Nederland, door schaalvergroting de gemeenten efficiënter maken met betere dienstverlening voor de burger en minder overhead kosten. Vandaar wil men fusies aanmoedigen.
Volgens de Stadslijst werden in de studie die de betrokken gemeenten lieten uitvoeren alle mogelijke pistes voor samenwerking binnen Neteland onderzocht. Een fusie met behoud van de eigenheid benadrukt de noodzaak voor de betrokken gemeenten om hun dienstverlening te kunnen garanderen en er zouden ook financiële voordelen voor de burger aan vast hangen. Bijvoorbeeld een significante daling van de opcentiemen (belasting op het kadastraal inkomen). Steden die vrijwillig ingaan op een fusievoorstel en principieel beslissen vóór 1/1/24 krijgen een grote subsidie van de Vlaamse overheid. Door het project te kelderen nog voor het gestart is, dreigen de betrokken gemeenten 35 miljoen euro subsidie te missen, evenals 3,5 miljoen euro per jaar uit het Gemeentefonds. Noodzakelijke investeringen zullen worden beknot. De belastingen voor de burger zullen stijgen. Met name voor Herentals, dat de hoogste schuld per inwoner heeft van allemaal, is dit een probleem.
“De studie heeft alle mogelijke pistes objectief bekeken, maar komt tot de conclusie dat een juridische fusie strategisch de enige goede weg is voor de stad. Wij zijn zeker niet voor holderdebolder bricolagewerk, maar willen dat het goed voorbereid wordt. Door de laksheid van het bestuur om hiermee eerder te starten zitten we nu in deze situatie. Wij willen graag dat er een initiatief komt om met de Vlaamse overheid te zoeken naar een oplossing om dit alsnog te realiseren, zij het na de verkiezingen maar wel met dezelfde financiële voordelen. Maar dan zal er wel voor 31 december een duidelijk signaal moeten gegeven worden dat dit de weg is die we willen opgaan.”

‘Laat je niet bedotten’

De Stadslijst-fractie lanceert een oproep. Ze vragen de burger om zich niet te laten bedotten. ‘Stem niet tegen, maar vraag toelichting aan het bestuur. Eis informatiebijeenkomsten, inspraakavonden. En wijs vooral de verkozen politici op hun taak een verantwoordelijke beslissing te nemen in het algemeen belang van de burgers, niet in het belang van hun eigen postje!’
Hans Horemans: “Het fusieproject start vanuit de noodzaak om de toekomstige dienstverlening te kunnen garanderen en de organisatie van de gemeentewerking te professionaliseren (limieten van samenwerking bereikt, uitgebreide bevoegdheden/verantwoordelijkheden, te veel solitaire functies, te hoge coördinatiekosten, te veel overleg/vergaderingen nodig, (inefficiëntie). De subsidie en besparingen zijn een welgekomen bijkomstig voordeel, maar voor Herentals met een hoge schuldgraad zeer belangrijk en noodzakelijk om verder in de stad te kunnen blijven investeren.”

‘Après nous, le déluge’

De twee Hansen van de Stadslijst zien de verkiezingsstress oprispen: “De verkiezingen zijn begonnen, dat is duidelijk. Après nous, le déluge! Na de verkiezingen worden we wakker met een kater”, zo luidt het stellig. Maar hoe zien zij de Stadslijst floreren in Neteland? “Een fusie is de enige manier vooruit. Dat het politieke spel bij de traditionele partijen wellicht voorrang krijgt op het algemeen belang van de burger is een vaststelling. Wij willen ons daartegen verzetten. De Stadslijst werkt voor het algemeen belang van alle inwoners, niet voor onze postjes. We zijn ervan overtuigd dat onze visie weleens aanstekelijk kan werken in de omliggende gemeenten. En wie weet zijn we over 6 jaar de grootste beweging in Neteland…?!😊
Tekst: El Caballero de la Triste Figura

Vond je dit bericht leuk? Deel het met je netwerk!