Stadslijst 2.0

Een groot hart voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Persbericht 14-9-2024

Herentals, 14 september 2023

“N-VA Herentals en Grobbendonk kiezen voor populisme en burgerbedrog.”

 Pascal Van Nueten (N-VA en coalitiepartner in Herentals) en Marianne Verhaert (burgemeester Grobbendonk) lanceren op bedenkelijke wijze in HLN een online bevraging over het fusie project Neteland (Herentals, Olen, Herenthout, Vorselaar en Grobbendonk). De burger wordt niet correct geïnformeerd, belogen en bedrogen. Herinner je de Brexit raadpleging?

 Zou het kunnen dat ze het project proberen te kelderen omdat er 74 raadsleden worden bespaard als gevolg van het project en er vrees is voor “de postjes”? Het zou kunnen….

 Feit is dat er 2 weken geleden hierover een gemeenteraad was die werd gekaapt door Pascal Van Nueten (N-VA) door vooraf hierover op social media te communiceren en daardoor onenigheid in de Herentalse coalitie ontstond.

 Pascal Van Nueten en Marianne Verhaert, de enige tegenstanders willen nu ook de mening van het volk kapen door in te spelen op de emoties en de burger ongeïnformeerd te bedriegen.

 De uitgebreide studie die het bestuur van de betrokken gemeenten liet uitvoeren voor een gemeentelijke fusie, met behoud van de eigenheid benadrukt de noodzaak voor de betrokken gemeenten om hun dienstverlening te kunnen garanderen, naast de financiële voordelen voor de burger, nl. een significante daling van de opcentiemen (belasting op kadastraal inkomen).

 Vlaanderen wil, naar analogie van bv. Nederland door schaalvergroting de gemeenten efficiënter maken met betere dienstverlening voor de burger en minder overhead kosten. Vlaanderen telt 300 steden en gemeenten, Nederland heeft 4 keer meer inwoners en heeft er evenveel. Steden die vrijwillig ingaan op een fusievoorstel en principieel beslissen voor 1/1/24 krijgen een grote subsidie van de Vlaamse overheid.

 Door het project te kelderen nog voor het gestart is dreigen de betrokken gemeenten 35 miljoen euro subsidie te missen, evenals 3,5 miljoen euro per jaar uit het Gemeentefonds. Noodzakelijke investeringen zullen worden beknot. De belastingen voor de burger zullen stijgen. Met name voor Herentals, die de hoogste schuld per inwoner heeft van allemaal, is dit een probleem.

 De verkiezingen zijn begonnen, dat is duidelijk. Après nous, le déluge. Na de verkiezingen worden we wakker met een kater.

 Maar laat je niet bedotten mensen van Herentals, Olen, Herenthout, Vorselaar en Grobbendonk! Stem niet tegen, maar vraag toelichting aan het bestuur. Eis informatiebijeenkomsten, inspraakavonden. En wijs vooral de verkozen politici op hun taak een verantwoordelijke beslissing te nemen in het algemeen belang van de burgers, niet in het belang van hun eigen postje!

 Wij van de Stadslijst zijn er voor u!. Heb je vragen, laat van je horen!

Vond je dit bericht leuk? Deel het met je netwerk!