Stadslijst 2.0

Een groot hart voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

De Stadslijst komt met eigen mobiliteitsplan voor Groot Herentals: M3x3

De Stadslijst2200 werkt aan een plan om de mobiliteit in Herentals aan te pakken. Een probleem dat reeds lang aansleept en een grote frustratie is bij menig inwoner van onze stad. Reeds in 2014 werd een duur mobiliteitsplan opgesteld, gevolgd door verschillende andere studies. Echter, voor het bestuur van de huidige en vorige legislatuur en voor de traditionele partijen is de uitvoering ervan geen prioriteit. Nooit werd er iets serieus gedaan met al deze plannen. Bewijze ervan zijn de eerder ad-hoc geïmproviseerde wijzigingen die nu en dan worden geïmplementeerd. Altijd zonder een kader, noch holistische en brede visie op lange termijn wat meestal tot nog meer frustraties leidt bij onze residentiële inwoners, de middenstand en de horeca.

 

Omdat we weten dat masterplannen en grote beloftes uit het verleden al te vaak te duur of niet realiseerbaar zijn gebleken wil de Stadslijst het ANDERS AANPAKKEN. Ons plan moet realiseerbaar zijn, betaalbaar en zowel op korte termijn zichtbare verbeteringen opleveren als op lange termijn robuust zijn om onze centrumstad leefbaar te houden in een wereld van steeds groeiende en veranderende mobiliteitsbehoeftes. Sommige noodzakelijk wijzigingen in onze verkeersinfrastructuur zullen veel werk en tijd vragen, evenals de samenwerking met bovenlokale besturen en partners, daar zijn we ons van bewust. Andere wijzigingen kunnen we zelf en zijn snel, simpel en goedkoop.

Samen met oa. partners als de fietsersbond Herentals en enkele gerenommeerde experten werd een visie uitgewerkt voor een duurzame modal-shift voor de mobiliteit in Herentals. Een aanpak die rekening houdt met alle actoren en participanten in het vekeer: zowel voetgangers, fietsers als automobilisten en die probeert mobiliteit, klimaatneutraliteit en leefbaarheid te verzoenen. Het eindresultaat zal de aantrekkelijkheid en de beleving van het centrum een welverdiende upgrade te geven. Bijzondere aandacht gaat naar de verkeersveiligheid voor de grote stromen schoolgaande jeugd die dagelijks de stad doorkruisen te voet en op de fiets.

Ons plan, dat we zullen presenteren als onderdeel van ons programma in 2024 krijgt de naam M3x3: een actieplan met 3 prioriteiten voor de 3 participanten in het verkeer en met concrete acties op de korte (3 maanden), middellange (3 jaar) en de lange termijn (3×3=9 jaar).

Vond je dit bericht leuk? Deel het met je netwerk!